Velkommen til Frederikssund Klimaforening

 

Velkommen til Frederikssund Klimaforening
Frederikssund klimaforening er en forening, der blev startet i 2009 af en gruppe engagerede borgere, der ville give klimakampen et lokalt perspektiv.

Frederikssund Klimaforening har som overordnet formål:
* På lokalt plan at arbejde for at begrænse den menneskeskabte globale opvarmning og dens konsekvenser
* At arbejde for at udbrede kendskabet til og engagementet i en lokal klimapolitik, der er i overensstemmelse med ovennævnte formål.

For at opfylde disse formål vil Frederikssund Klimaforening:
* finde veje til at nedsætte CO2-udledningen
* skabe oplysning og debat om klimaproblematikken
* arbejde for, at visioner om CO2-reduktion udvikles og vinder tilslutning
* motivere staten og kommunen til at tage afgørende skridt hen imod et samfund uden fossile brændsler (kul, olie og gas)
* begrænse konsekvenserne, som vi allerede nu oplever, af den globale opvarmning
* invitere alle andre borgere til at deltage i den grønne omstilling (mange er i gang).

Klimaforeningens hjemmeside er pt. under opbygning.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar