Velkommen til Frederikssund Klimaforening

Frederikssund Klimaforening blev dannet i august 2009 for at skabe et lokalt forum i forbindelse med COP 15 – Klimatopmødet i København.

Siden udviklede foreningen sig til en debatskabende og initiativrig organisation, der sin lidenhed til trods, har stået for utallige større og mindre arrangementer i kommunen. Den har i flere tilfælde også været primus motor på landsplan, hvor den har leveret journalistisk velunderbygget og faktuelt stof om bl.a. skifergasoplysning og vilkår for solcelleteknologi.

Foreningen er i følge sine vedtægter forpligtet til:
– på lokalt plan at arbejde for at begrænse den menneskeskabte globale opvarmning og dens konsekvenser.
– at arbejde for at udbrede kendskabet til og engagementet i en lokal klimapolitik, der er i overensstemmelse med ovennævnte formål.

Hvad ved vi – hvad kan vi – hvad gør vi?