Borgermøde om Vinge

Vinge – smertensbarn med guldske


Der mangler et trecifret millionbeløb i kommunens kassebeholdning efter den noget kaotiske situation oven på sammenbruddet i vingeforhandlingerne. Derfor har kommunen indført anlægsstop, hvor det kan lade sig gøre, ansættelsesstop og uddannelsesstop for kommunens ansatte, mens et par skoler antagelig er blevet lukningstruede.

Frederikssund Klimaforening har derfor besluttet at indkalde til borgermøde, torsdag d. 25. januar.

Baggrunden

Det kan være svært at forstå, hvorfor kommunens borgere skal spare ekstraordinært på deres egen velfærd, fordi der opføres en fin, ny by, som er tiltænkt tilflyttere.
Fra borgmesterkontoret lyder forsikringer om, at kommunen stadig kan få midler af staten til at opføre den livsvigtige S-togstation. Men det afhænger nu helt af, om Enhedslisten som part i trafikforliget, vil se bort fra kravet om et befolkningsunderlag på mindst 2.000 mennesker. Det er deres trafikordfører stærkt betænkelig ved.

Forhandlingerne med de foreløbige bygherrer er sket bag hermetisk lukkede døre og under rådgivning fra den anerkendte, men ekstremt dyre juridiske konsulentvirksomhed, Horten Advokatpartnerskab. Men noget gik galt, selvom det velrenommeret selskab havde fremlagt kontraktudkast, der efter deres egen formulering var ”så gode, som de kunne blive”?
Kommunen kom på et tidspunkt er i tvivl om rådgivningens lødighed og hyrede derfor et andet konsulentfirma, Nielsen og Nørager Advokatpartnerskab, til kigge papirerne efter i sømmene. De kom så til den vurdering, at de kontrakter, der var udarbejdet af Horten, var ulovlige og rådede derfor kommunen til at trække sig ud af forhandlingsforløbet.

I de flestes ører lyder det som en simpel sag, hvor en aftale falder til jorden. I virkeligheden fandtes der bag denne undersøgelse en langt større skandale: AP Pension kunne nu anklage kommunen for at forhandle på skrømt og kræve erstatning ikke bare for den tabte arbejdsindsats, men for hele den fortjeneste, som kommunen havde stillet AP Pension i udsigt. Og her taler vi om milliarder. Kommunen ville gå konkurs.

Heldigvis enedes parterne i mindelighed om et erstatningsbeløb på 5,5 mio. kr. – antagelig fordi AP Ejendomme jo er et pensionsselskab og ikke en grådig kapitalfond.
Men Kommunen stod i et sandt dilemma: Den kunne ikke tilbagekalde de tilbud man har givet til en forhandlingspartner – heller ikke selvom de er ulovlige, men hvis man underskriver dem, er de ugyldige.
Kommunen var fanget i en fælde, og uanset hvad den gjorde, ville man stå med et erstatningsansvar. Kort før jul meddelte kommunen, at man trak stikket.

En uge før valget d. 21 november 2017 blev økonomiudvalget indkaldt til et lukket møde, hvor medlemmerne blev orienteret om, at aftalen med AP Ejendomme var udfordret og måske allerede gået i vasken. Men alle blev under strafansvar pålagt tavshedspligt – man måtte end ikke drøfte sagen med sin ægtefælle.
Borgmesteren og hans forhandlerteam påstod, at forhandlingerne stadig var i gang, og kunne derfor kræve, at sandhedens øjeblik blev udsat til efter valget. Det må man jo nok erkende, var yderst belejligt for borgmesterens parti (V).

Efter de hektiske dage efter forliset af Vinge centrum, havde borgmester John Schmidt Andersen (V) ladet en kritisk bemærkning falde om størrelsen af det honorar på 29 mio. kr., som advokatfirmaet Horten skulle have for deres, måske noget tvivlsomme rådgivning. Allerede dagen efter meddelte Horten, at man i mindelighed var klar til at eftergive nogle millioner. Det tyder på, at de selv var klar over, at de havde begået en juridisk brøler, men selvom de har leveret kontrakter med et juridisk uholdbart indhold, ligger det endelige ansvar hos borgmesteren.

Klimaforeningens frygter, at den kolossale utilfredshed med de kommende besparelserne, kan medføre, at desperate politikere enes om at holde brandudsalg af byggegrunde såvel som bæredygtighed.

Som overskrift for borgermødet er stillet 3 skarpe spørgsmål: Hvordan kunne det gå så galt, hvad bliver konsekvenserne og hvad sker med de grønne visioner?

Både borgmester John Schmidt Andersen (V) og kommunaldirektør Ole Jacobsen har fået invitation til at deltage i mødet. Kommunaldirektøren har givet tilsagn om at møde op, mens borgmesteren har andre gøremål de pågældende aften.

 

Fakta:

Der er sikkert mange, der endnu ikke helt har forstået, hvor stort et projekt Frederikssund kommune har gang i.

Der er tale om en bebyggelse, der er større end Ørestaden og skal fuldt udbygget indenfor 30 år rumme 20.000 mennesker og 4.000 arbejdspladser. Byen bliver efter planen på størrelse med Nyborg eller Skanderborg.
Ørestaden havde dog en (næsten) millionby som fadder. Frederikssund kommune er kun på 45.000 mennesker, men kommer til at håndtere en ny bebyggelse, der får en tilførsel i størrelsesorden af knap halvdelen af kommunens nuværende indbyggere.