Historik

Begivenheder

2018
Indbydes til at holde St. Hansaftens båltale i Skuldelev Havn
Deltager i ”Det fælles Bedstes” træf i Vejle
Deltager i Christiansborgdebat om Danmark som grøn stormagt
Arr. Foredrag om udviklingen af klima og klodens fremtidsscenarie.
Deltager i høring om VE på Christiansborg
Sender henvendelse til Christiansborg på vegne af 12 kommuner
Initiativtager til Verdenspark i Vinge
Initiativtager til undersøgelse af 30 kommuners solcellestrategi
Arr. Borgermøde om fohandlingsforløbet af 1. etape af Vinge
2xSolcellekronik i information
Solcellekronik i FAA
Mange og store indlæg i Lokalavisen for Hornsherred og Lokalavisen

2017
Arr. Vælgermøde med 11 byrådskandidater
Deltager i lokal debat om afsmeltningen af Grønlands iskappe.
Udsender Valgavis m. bidrag fra 9 partier
Udsender pjece om solcelleudbygning til byråd i alle 98 kommuner
Arr. foredrag om solpletters indvirken på klima.
Initiativtager til landsdækkende solcelle-interessegruppe
Udarbejder skitse til ”Klimatorium”
Initiativtager til samarb. mellem 3F og Fr.sund Erhv. om solceller
Udarbejder pjece om solceller
Årets omsætning: 130.312 kr

2016
Udgiver i samarbejde med ”Fjordkunstnerne” bogen ”12 Noveller”
Foredrag i Elværket med Martin Lidegaard og Vinge-planlæggere
Modtager stor donation fra ”Vedvarende Energi Nordsjælland”
Opfordrer m. succes komm. til at afvikle sort energiinvesteringer
Ide-skitse i samarbejde med RUC og NGOere i 4 komm. om en havmøllepark
Plancheudsilling i Frederikssund og Slangerup Bibliotek
Foredrag om VE i Slangerup Bibliotek på Forskningens Døgn
Arr. Energi- og Boligmesse 2016 i Frederikssundhallen.
Uddeler ”Årets Klimapris” til ecoXpac og ”Hammelprisen” til 3F
Indstik i Lokalavis 28 s. ”Messeavis 2016”
Årets omsætning: 561.774 kr

2015
Udskriver forfatterkonkurrence om fremtidsnovelle
Arr. ”Festival for grøn Livsstil” i gaderne i Frederikssund
Udgivelse af ”Skifergas i Danmark, 2. udg.
Taler ved skifergasdemo. i Kbh., Fr.havn og Aalborg
Samarbejde med kult.tidskrift ”Samfundspressen”
I samarb. med NETOP arr. Møde med Connie Hedegaard
Novellesamling ”12 Noveller” 98 s
”Festivalavis 20 s.”
2. udg. 76 s. ”Skifergas i DK”.
Årets omsætning: 181.618 kr

2014
Udstilling i Bibliotekssalon om Skånsomt Kystfiskeri
Deltagelse i samarb. m ”Levende Hav” i ”Fr.sund for fulde Sejl”
Arr. Festival for grøn Livsstil, Elværket
Samarbejde med GNBO om bl.a. TTIP-traktat
Bod ved Høstfest på Svanholm
Samarbejde med Fr.sund Ny Initiativråd
Årets omsætning: 22.974 kr

2013
Arr. Møde om Skifergas i Hillerød
Deltager i Inf. og DR’s Vores Omstilling
Udstilling i tom butik af bidrag fra ”Vores Omstilling”
Indslag i Lorry
Udgiver 64 s Hvidbog om skifergas
Distribuerer Skifergasbog til alle medl. af 29 byråd i Sjælland
Distribuerer Skifergasbog til 179 Folketingsmedlemmer
Distribuerer Skifergasbog til alle medl. af 5 byråd i Vendsyssel
Samarbejde med aktive i Vendsyssel – forærer dem 800 eks
Arr. ”Klimatræf 14” mellem forsk. Græsrødder
Høring i Elværket om Stormflods-katastrofe
Med ved forber. møde til dannelse af Protestcamp v. Dybvad
1. udg. 64 s ”Skifergas i DK” Omtale i Deadline
Live TV2 v. Stormflodsmøde
Årets omsætning: 122.102 ke

2012
Foredrag af Anders Eldrup og Jesper Theilgaard i Frederikssundhallen
32- siders indstik i Lokalavisen
Energi- og Klimamesse 2012 i Frederiksundhallen
Samler bred gruppe til møde om skifergas: Skifergas.oplysning.dk
Indstik i Lokalavis 28 s: ”Messeavis 2012”
DVD hvor Martin Lidegaard fremhæver klimaforeningen
Årets omsætning: 654.681 kr

2011
28-siders indstik i Lokalavisen,
Høring om Vinge (Fremtidsværksted) på Elværket
Høring i Toldboden om ”Erhvervsliv og Klimaudfordringer”
Indstik i Lokalavis 24 s: ”Hva’ så – Frederikssund ?”
Fremtidsværksted og rapport om Vinge
Årets omsætning: 108.820 kr

2010
16-siders tillæg i Lokalavisen, agiter for Klimakommune
I samar. med DN: Borgm. underskriver Klimakommunekontrakt
Udstilling i Bibliotekssalon: Energiprod., transport, isolering, mad.
Deltagelse med bod ved Slangerup Jazz-festival
Deltager i ”Grønt Forum” – foreslår dannelse af Klimaråd
10-10-10 aktion. Om vækst af ppm CO2 i atm.
Motiverer kommunen til at skifter ruder i Bibliotekssalon
12 sider Tillæg til Lokalavis
Film: Blot en rude
Årets omsætning: 12.883 kr

2009
Udstilling i Bibliotekssalon op til COP 15 (papmachekort)
Udstilling i Skibby og Slangerup Bibliotek op til COP 15
2 sider i Lokalavis om TV-A dækning af COP 15
Deltager i Klimatopmøde i København
Foreningen dannes 30.06.09
Årets omsætning: 10.950 kr