Historik

Begivenheder

2022

Klimakaravanen fra Esbjerg til København fra 26.8. – 17.9

  • 13.6.2022 kl. 19 – 21: Grøn klimacafé med konsulent, tidligere professor, Ulrik Jørgensen, som fortæller om regler og rammer og arbejdet med energifællesskaber.
  • 5.6.2022 kl.19 – 21: Grøn klimacafé med Klimakoordinator i Frederikssund Kommune Birgit Poulsen, som fortæller om DK2020, og hvordan Frederikssund arbejder med sin bindende klimahandleplan.
  • 27.4.2022 kl. 15-17: Forskerforedrag med professor Anke Hagen: Kan brændselsceller og elektrolyse løse fremtidens energiudfordringer?
  • 23.4.2022 kl. 10-14: Grønt Borgermøde: Stop for olie og gas – Hvad gør vi i Frederikssund kommune? Arrangeret i samarbejde med Frederikssund Bibliotek og Grønne Nabofællesskaber.
  • Repair Cafe Frederikssund i samarbejde med Grønne Nabofællesskaber. Kl. 10 – 13 hver den sidste lørdag i måneden, undtagen juli og december. Vi findes på Maker Værket på Frederikssund Gymnasium, med adgang fra U/Nord, Heimdalsvej 1 – følg skiltene.

2021

Arbejdet med en Klimamarch i 2020 fortsætter.

Idéen om et klimatelt på Bornholm droppes, da Klimabevægelsen hellere vil prioritere penge ifbm. kommunalvalget.

Vi starter Repair Cafe Frederikssund i juni i Frivillighuset i Frederikssund i samarbejde med Grønne  Nabofællesskaber. Senere flytter vi til Maker Værket på Frederikssund Gymnasium.

Udarbejder lang liste med spørgsmål til Lorrys valgudsendelse – desværre bruges den ikke.

Generalforsamling på zoom for både 2019 og 2020

Deltager i Klimapåmindelsen

Deltager i Klimafolkemøde i Middelfart

Deltager i gruppe, der arbejder med at fremme cyklismen og den kollektive transport i Nordsjælland

2020

Web-møde om Vinge Nord i samarbejde med Vinge Gror

Plan B. Da klimateltet på Bornholm blev aflyst, fik gruppen bag mulighed for at sende 35 timers video fra Trust Video Studier på Nørrebro, så alle oplæggene kunne afvikles alligevel. Og med en netavis.

Deltager i Klimafolkemøde i Middelfart, også med en klimaavis med lokale annoncører.

Klimatelt på Bornholm – aflyst pga. corona

Start på Repair Café – aflyst pga. corona

Klimamarch fra Holbæk til København – aflyst pga. corona

Generalforsamling aflyst pga. corona

Formanden trækker sig, fordi hun skal til Grønland og arbejde.

2019

10 års jubilæumsfest for Klimaforeningen

Planlægger klimamarch fra Holbæk til København i 2020

Deltager i Klimapåmindelsen, i Folkets Klimamarch, den grønne studenterbevægelse og bedsteforældrenes klimaaktion

Deltager med Klimatelt ved Borgermødet på Bornholm

Valgavis om partiernes klimapolitik op til Folketingsvalget

Foredrag ved senioringeniør Per Nørgård: Helt elektrisk. Om Fermtidens energiløsninger

2018
Indbydes til at holde St. Hansaftens båltale i Skuldelev Havn
Deltager i ”Det fælles Bedstes” træf i Vejle
Deltager i Christiansborgdebat om Danmark som grøn stormagt
Arr. Foredrag om udviklingen af klima og klodens fremtidsscenarie.
Deltager i høring om VE på Christiansborg
Sender henvendelse til Christiansborg på vegne af 12 kommuner
Initiativtager til Verdenspark i Vinge
Initiativtager til undersøgelse af 30 kommuners solcellestrategi
Arr. Borgermøde om fohandlingsforløbet af 1. etape af Vinge
2xSolcellekronik i information
Solcellekronik i FAA
Mange og store indlæg i Lokalavisen for Hornsherred og Lokalavisen

2017
Arr. Vælgermøde med 11 byrådskandidater
Deltager i lokal debat om afsmeltningen af Grønlands iskappe.
Udsender Valgavis m. bidrag fra 9 partier
Udsender pjece om solcelleudbygning til byråd i alle 98 kommuner
Arr. foredrag om solpletters indvirken på klima.
Initiativtager til landsdækkende solcelle-interessegruppe
Udarbejder skitse til ”Klimatorium”
Initiativtager til samarb. mellem 3F og Fr.sund Erhv. om solceller
Udarbejder pjece om solceller
Årets omsætning: 130.312 kr

2016
Udgiver i samarbejde med ”Fjordkunstnerne” bogen ”12 Noveller”
Foredrag i Elværket med Martin Lidegaard og Vinge-planlæggere
Modtager stor donation fra ”Vedvarende Energi Nordsjælland”
Opfordrer m. succes komm. til at afvikle sort energiinvesteringer
Ide-skitse i samarbejde med RUC og NGOere i 4 komm. om en havmøllepark
Plancheudsilling i Frederikssund og Slangerup Bibliotek
Foredrag om VE i Slangerup Bibliotek på Forskningens Døgn
Arr. Energi- og Boligmesse 2016 i Frederikssundhallen.
Uddeler ”Årets Klimapris” til ecoXpac og ”Hammelprisen” til 3F
Indstik i Lokalavis 28 s. ”Messeavis 2016”
Årets omsætning: 561.774 kr

2015
Udskriver forfatterkonkurrence om fremtidsnovelle
Arr. ”Festival for grøn Livsstil” i gaderne i Frederikssund
Udgivelse af ”Skifergas i Danmark, 2. udg.
Taler ved skifergasdemo. i Kbh., Fr.havn og Aalborg
Samarbejde med kult.tidskrift ”Samfundspressen”
I samarb. med NETOP arr. Møde med Connie Hedegaard
Novellesamling ”12 Noveller” 98 s
”Festivalavis 20 s.”
2. udg. 76 s. ”Skifergas i DK”.
Årets omsætning: 181.618 kr

2014
Udstilling i Bibliotekssalon om Skånsomt Kystfiskeri
Deltagelse i samarb. m ”Levende Hav” i ”Fr.sund for fulde Sejl”
Arr. Festival for grøn Livsstil, Elværket
Samarbejde med GNBO om bl.a. TTIP-traktat
Bod ved Høstfest på Svanholm
Samarbejde med Fr.sund Ny Initiativråd
Årets omsætning: 22.974 kr

2013
Arr. Møde om Skifergas i Hillerød
Deltager i Inf. og DR’s Vores Omstilling
Udstilling i tom butik af bidrag fra ”Vores Omstilling”
Indslag i Lorry
Udgiver 64 s Hvidbog om skifergas
Distribuerer Skifergasbog til alle medl. af 29 byråd i Sjælland
Distribuerer Skifergasbog til 179 Folketingsmedlemmer
Distribuerer Skifergasbog til alle medl. af 5 byråd i Vendsyssel
Samarbejde med aktive i Vendsyssel – forærer dem 800 eks
Arr. ”Klimatræf 14” mellem forsk. Græsrødder
Høring i Elværket om Stormflods-katastrofe
Med ved forber. møde til dannelse af Protestcamp v. Dybvad
1. udg. 64 s ”Skifergas i DK” Omtale i Deadline
Live TV2 v. Stormflodsmøde
Årets omsætning: 122.102 ke

2012
Foredrag af Anders Eldrup og Jesper Theilgaard i Frederikssundhallen
32- siders indstik i Lokalavisen
Energi- og Klimamesse 2012 i Frederiksundhallen
Samler bred gruppe til møde om skifergas: Skifergas.oplysning.dk
Indstik i Lokalavis 28 s: ”Messeavis 2012”
DVD hvor Martin Lidegaard fremhæver klimaforeningen
Årets omsætning: 654.681 kr

2011
28-siders indstik i Lokalavisen,
Høring om Vinge (Fremtidsværksted) på Elværket
Høring i Toldboden om ”Erhvervsliv og Klimaudfordringer”
Indstik i Lokalavis 24 s: ”Hva’ så – Frederikssund ?”
Fremtidsværksted og rapport om Vinge
Årets omsætning: 108.820 kr

2010
16-siders tillæg i Lokalavisen, agiter for Klimakommune
I samar. med DN: Borgm. underskriver Klimakommunekontrakt
Udstilling i Bibliotekssalon: Energiprod., transport, isolering, mad.
Deltagelse med bod ved Slangerup Jazz-festival
Deltager i ”Grønt Forum” – foreslår dannelse af Klimaråd
10-10-10 aktion. Om vækst af ppm CO2 i atm.
Motiverer kommunen til at skifter ruder i Bibliotekssalon
12 sider Tillæg til Lokalavis
Film: Blot en rude
Årets omsætning: 12.883 kr

2009
Udstilling i Bibliotekssalon op til COP 15 (papmachekort)
Udstilling i Skibby og Slangerup Bibliotek op til COP 15
2 sider i Lokalavis om TV-A dækning af COP 15
Deltager i Klimatopmøde i København
Foreningen dannes 30.06.09
Årets omsætning: 10.950 kr