Medlemsskab

Bliv medlem

Du er meget velkommen som medlem.

Du skal naturligvis kunne tilslutte dig foreningens formål, som står i vedtægterne (se vedtægter).

Medlemsskab opnås ved at indbetale 150 kr på:
reg.nr. 8401 kontonr. 1123852
Det dækker ét års medlemskontingent.
Husk navn, adresse, mail-adresse og telefonnummer.

Du er yderst velkommen til at skrive til foreningen, hvis du gerne vil være med til foreningens aktiviteter, eller hvis du har en særlig interesse inden for klimaproblematikken.

Mail-adresse: mail@frederikssundklimaforening.dk

Mange mennesker ønsker at få den abstrakte klimatrussel ned i øjenhøjde:
• Hvad kommer klimaændringerne til at betyde for mig?
• Hvad vil der ske i mit lokalområde?
• Hvad kan gøres på lokalt plan?
• Hvad kan jeg selv gøre?

Frederikssund Klimaforening vil gerne medvirke til at danne grupper, som tager forskellige aspekter under behandling.
Formålet er kommunikation og inspiration til handlinger for at konfrontere disse problemer.

Antallet af medlemmer er klimaforeningens legitimitet som selvbestaltet interesseorganisation.
Derfor er du også velkommen til at støtte foreningens arbejde som passivt medlem.