Kampagne for at tillade kommunale VE-tiltag

Klimaforeningen vil sammen med 350 Klimabevægelsen i Danmark søge at koordinere en fælles henvendelse til lovgiverne om at gøre det nemmere for kommuner at oprette og drive vedvarende energianlæg.

Da vi i foråret 2018 lavede en undersøgelse, hvor vi spurgte de tekniske udvalg i 30 kommuner i hovedstadsområdet om deres holdning til solcellelovgivningen, viste det sig at 28 ud af 30 mente den var helt ude i hampen. (De sidste to ville ikke snakke med os).
Hovedproblemet er, at kommuner ikke må drive selvstændig VE-virksomhed.
Hvis det blev tilladt, ville kommunerne have en langt lettere mulighed for skabe værdifulde energitiltag, og mange rentable projekter kunne igangsættes indenfor det økonomiske råderum, som findes i den kommunale sektor.

Initiativer sættes i gang på landsplan umiddelbart efter sommerferien.