Projekter

Det er ikke opgaver der mangler. Foreningen kan ikke gabe over flere end den gør. Men bestyrelsen er særdeles lydhør, hvis der er medlemmer, som gerne vil tage et relevant emne op.

  • Verdenspark i Vinge
  • Udbredelse af solcelleteknologi
  • Landsdækkende kampagne for at koordinere kommunale tiltag
  • Folkemøde på Bornholm 2019
  • Ådalen LAR
  • Klimatorium